Діловий Щоденник Вихователя Методиста Днз скачать

      Комментарии к записи Діловий Щоденник Вихователя Методиста Днз скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Діловий Щоденник Вихователя Методиста Днз скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Загрузки».

Діловий Щоденник Вихователя Методиста Днз скачать.rar
Закачек 1594
Средняя скорость 9207 Kb/s

Діловий Щоденник Вихователя Методиста Днз скачать

2.1. План роботи дошкільного закладу складається на навчальний рік і затверджується педагогічною радою закладу.

2.2. У плані зазначається: аналіз роботи закладу за минулий навчальний рік; основні завдання на наступний; підвищення рівня фахової майстерності працівників (самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, атестація тощо); методична робота (педагогічні ради, семінари, семінари-практикуми, консультації, обмін досвідом, інші форми роботи); нагляд за освітньо-виховним процесом (комплексні, тематичні перевірки; опе-тивний, попереджувальний, епізодичний, порівняльний контроль); ганізаційно-педагогічна робота, зв’язок зі школою, співпраця із сім’єю); робота методичного кабінету; адміністративно-господарська діяльність.

2.3. До плану роботи додаються медико-профілактичні заходи, графіки проведення свят, розваг, театральних дійств.

2.4. Гурткова робота планується окремо або вводиться розділ «Гурткова робота» в планах роботи дошкільного закладу і відповідних спеціалістів.

2.5. Вихователь-методист на підставі загального плану складає власний календарний план роботи на квартал.

2.6. Форма складання плану педагогічними працівниками встановлюється рішенням педагогічної ради. Календарні плани педагогічних працівників перевіряються і затверджуються керівником або вихователем-методистом дошкільного закладу.

2.7. 2Календарний план роботи музичного керівника складається для кожної виховної групи окремо з урахуванням рівня психофізичного розвитку дітей.

3. Діловий щоденник.

3.1. Діловий щоденник контролю керівника дошкільного закладу. Ведеться у довільній формі відповідно до щоденного плану роботи керівника, де записуються висновки і пропозиції за наслідками вивчення роботи працівників дошкільного закладу; фіксуються спостереження за здійсненням освітньо-виховного процесу, робота педагогів із сім’ями, відвідування виховних груп упродовж дня, колективні перегляди, робота спеціалістів тощо.

3.2. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу. Ведеться у довільній формі відповідно до календарного плану роботи вихователя-методиста.

Періодичність відвідувань навчально-виховних заходів визначаєть-ся Доцільністю, але, як правило, не рідше одного разу на тиждень для кожної вікової групи, враховуючи роботу спеціалістів. Обов’язковими для вЇДвідувань є загальні заходи (батьківські збори, свята, розваги тощо) ВіДповідно до плану їх проведення.

За результатами вивчення освітньо-виховного та педагогічного процесу формулюються висновки, складаються пропозиції.

2.2. Діловий щоденник аналізу навчально-виховного процесу.

2.3. Книга проведення консультацій. У ній фіксуються тематика, методичні джерела, тези консультації. Якщо в дошкільному закладі працюють спеціалісти з фізичного виховання, образотворчого мистецтва, трудового виховання, корекційної роботи, то ведеться книга тематичних консультацій для них.

2.4. Плани семінарів, семінарів-практикумів. Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається конкретною потребою дошкільного закладу.

2.5. Методичні розробки; конспекти занять; програми святкових дійств, розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експерементальні дослідження, авторські розробки.

2.6. Плани проходження курсів підвищення кваліфікації, атестація педагогічних працівників.

2.7. Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної освіти.

2.6. Книга обліку педагогічних посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо.

2.7. Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної, методичної літератури.

3. Документація практичного психолога, соціального педагога.

3.2. Графік роботи, затверджений керівником.

3.3. Журнал психолого-педагогічного діагностування вихованців.

3.4. Журнал обліку спостережень.

3.5. Журнал обліку проведення корекційної роботи.

3.4. Книга протоколів індивідуальних консультацій. У роботі практичні психологи (соціальні педагоги) керуються Положенням про психологічну службу в системі освіти України, затвердженим наказом! Міністерства освіти України від 01.07.93 р. за №230 і зареєстрованим у! Міністерстві юстиції України від 26.07.93 р. за № 101.

4. Документація вихователів.

4.1. План освітньої-виховної роботи. Книга відомостей про дітей таИ їхніх батьків. ||

4.2. Журнал обліку щоденного відвідування дітьми групи. У ньому фіксуються проведення гартувальних процедур та відомості про звуковимову дітей. ;|

4.3. Щоденник педагога з підвищення професійного рівня (участь у педагогічних радах, колективних переглядах, семінарах тощо).

4.4. Листок здоров’я вихованців.

4.5. Вихователі спеціальних дошкільних закладів додатково ведуть: журнал обстеження вихованців дитячим лікарем-спеціалістом; книгу взаємозв’язку між дефектологом та вихователем групи.

4.6. Вихователі (інструктори) з фізичного виховання додатково ведуть:

книгу медичного обстеження дітей;

книгу обліку роботи з дітьми, які мають ослаблене здоров’я;

книгу обліку виконання дітьми основних фізичних рухів;

збір сценаріїв та матеріалів спортивних свят, розваг, змагань, інших заходів. |

4.7. Вихователі з образотворчої діяльності, трудового виховання додатково ведуть:

план проведення конкурсів, тематичних виставок тощо;

конспекти занять, матеріалів з досвіду роботи, авторські роботи.

5. Документація музичних працівників.

5.1. Календарний план роботи.

5 2. План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу.

5.3.Сценарії свят, розваг, театральних вистав тощо.

5.4. Щоденник обліку індивідуальної (гурткової) роботи з дітьми.


Статьи по теме