Граючись Вчимося Англійська Мова Гунько скачать

      Комментарии к записи Граючись Вчимося Англійська Мова Гунько скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Граючись Вчимося Англійська Мова Гунько скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Программы».

Граючись Вчимося Англійська Мова Гунько скачать.rar
Закачек 720
Средняя скорость 2656 Kb/s

Граючись Вчимося Англійська Мова Гунько скачать

Посібник «Граючись, учимось. Англійська в рухах для дітей».

Авторів Гунько С.В., Коновалюк З.В.

Оригінальність посібника полягає в тому, що він допоможе вчителям та батькам навчати дітей англійській мові в цікавій, легкодоступній, часто жартівливій формі. Даний посібник не тільки полегшить навчальний процес, а й зробить його легким та захоплюючим як для вчителя так і його учнів.

Новизною є те, що лексичний матеріал подається не традиційно, а з використанням МАС, який звільнить дітей від постійного нудного заучування нових слів та виразів і перетворить складний процес запам’ятовування мовного матеріалу в розвагу. Це є першою складовою успіху. Інша складова успіху – цікавий зміст навчання.

Навчання передбачає збагачення словникового запасу з таких тем: «Я у світі тварин», «Помешкання тварин. Житло людини», «Щасливе дитинство», «Пори року. Одяг», «Їжа», «Повідомлення тварин і людей про себе». Тематика сфер та ситуацій спілкування відповідає сферам життєдіяльності дитини: ігрові рухи, дії, місцеперебування, внутрішній стан, явища природи, предмети та речі навколо нас, уподобання тощо.

Тут розміщені тематичні картинки, сюжетні малюнки, картинки-схеми, добірка цікавих оповідань та ігор, граматичні таблиці, які спонукатимуть дітей до розмовної мови, логічного мислення, полегшать процес початкового вивчення англійської мови.

Розроблено принципово новий підхід до навчання граматики, який дозволяє дуже просто навчати молодших школярів вживанню граматичних структур без пояснення правил, шляхом створення образів-символів до кожної граматичної одиниці.

Літери англійського алфавіту вивчаються ігровим методом шляхом створення асоціативних образів-символів до їх графічного зображення. В розділі «Граючись, читаємо» у легкодоступній формі подано матеріал для читання.

Структура посібника «Граючись, учимось» побудована так, що педагогу дуже легко зберегти принципи поетапного та послідовного навчання.


Посібник «Граючись, вчимось. Англійська в рухах для дітей».

Авторів Гунько С.В., Коновалюк З.В.

Найпростіше розпочинати вивчення іноземної мови з команд та фізичних дій. На кожну команду виконуємо відповідний рух, «оживляючи» її при цьому.

бесплатно и без смс Граючись Учимось Англійська Мова

  • V Програма для дітей старшого дошкільного віку « Граючись вчимося. Англійська мова », авт.Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. (лист МОН України від.
  • Програма та методичні рекомендації – » Граючись учимось. Англійська мова » Схвалені МОН України та активно впроваджуються у ДНЗ України.

8 вер. 2012 Навчальний ролик «Вчимо цифри (вчимося рахувати)» допоможе мамам і татам вчити і повторювати разом з дітьми від 2х років перші.

Літери «У» та «Р» у коді вказують на мову видання. Усі виданння в учителям, репетиторам і батькам, щоб вивчати англійську мову вже з 3-х років.

Метод асоціативних символів (МАС) – постійна дитяча гра, непомітно для малюків скерована в навчальне русло. МАС – жива рухлива діяльність, в процесі якої лексичні та граматичні одиниці зображуються мовою рухів, жестів, міміки, налаштовує малюків на ігрову хвилю. Цей метод також включає велику кількість ігрових моментів, елементів рухливих ігор, ігор на перевтілення, інсценівок пісень та віршів, оповідань-пантомім, казок тощо.

На курси іноземних мов на 2015-20146 н.р. потрібен вчитель англійської мови для дітей віком 7-15 років. Вимоги: Вільна розмовна англійська Досвід.

Teaching in Primary

Презентація по слайдам:

Teaching in Primary

Дошкільна освіта Новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти Державного стандарту дошкільної освіти (схвалено від 4 травня 2012 року)передбачено визначення змісту дошкільної освіти через інваріантну і варіативну складові. Їх складають освітні лінії ”Комп’ютерна грамота”, ”Іноземна мова”, ”Хореографія” та ін.

Дошкільна освіта Варіативна складова може бути реалізована за чинними програмами з урахуванням особливостей навчального закладу, індивідуальних можливостей, здібностей, потреб дітей та (або) побажань батьків. Програма ”Англійська мова для дітей дошкільного віку”, автор Шкваріна Т.М. схвалена комісією з дошкільної педагогіки й психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. ”Граючись вчимося. Англійська мова”. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

Державний стандарт початкової загальної освіти Державний стандарт початкової загальної освіти прийнятий Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року №462. Освітня галузь ”Мови і літератури” з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети ”Українська мова (мова і читання)”, ”Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)”, ”Іноземна мова”.

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів На основі Державного стандарту Міністерство освіти і науки розробляє типові навчальні плани, навчальні програми, відповідно до яких здійснюється підготовка підручників. У 2013/2014 н.р., іноземна мова у початковій школі буде вивчатися за навчальними програмами: «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов.1-4 класи», -К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи», Київ «Перун», 2005 р.; «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 1-11 класи», Київ, 2010 р.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів Робочі навчальні плани на 2013/2014 навчальний рік складаються за Типовими навчальними планами затвердженими наказом МОН України відповідно до Листа МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua.

Поділ на групи Нормативна тривалість уроків Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міносвіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вивченні іноземної що не є мовою навчання, а вивчається як предмет клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи. При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі — 35 хвилин, 2 — 4 класах — 40 хвилин.

Кількість годин Загальноосвітній навчальний заклад: 1 клас — 1 год., 2 клас-2 год., 3 клас-2 год., 4 клас-2 год.; Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови: 1 клас -3 год., 2 клас — 3 год., 3 клас — 3 год., 4 клас-4 год.

Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі позитивна мотивація; імітативно-ігрові технології (формування в учнів всіх компонентів фонологічної компетенції, а саме: ритму, наголосу та інтонації; робота в парах, групах); врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; використання досвіду рідної мови; взаємопов’язане навчання мови і культури; інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності;

Особливості вивчення іноземної мови у початковій школі комунікативно-орієнтований підхід; компетентнісний підхід; використання наочності; використання аудіоматеріалів; систематичне повторення вивченого матеріалу (розвиток мислення, уваги, пам’яті, сприймання та уявлення).

Організація навчально-виховного процесу та навчально-методичне забезпечення учнів початкової школи У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки України та оприлюднюється через “Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України”. Із зазначеним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.

Підручники (2 клас) Німецька мова:підручник для 2 класу ЗНЗ/ Н.Ф.Борисенко, М.М.Сидоренко, Л.В. Горбач, Л.П. Савченко, О.О.Паршикова, Г.М. Мельничук.-К.:Грамота, 2012. Французька мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/Н.Чумак, Т. Кривошеєва -К.:Освіта,2012. Англійська мова: підручник для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 2 клас. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.-К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012.

Підручники (2 клас) Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ з поглибленим вивченням англійської мови/М.Ростоцька, О.Карп’юк.-Тернопіль:Астон, 2012. Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/ О.Карп’юк.-Тернопіль: Астон, 2012. Англійська мова: підручник для 2 класу ЗНЗ/А.Несвіт.-К.:Генеза, 2012.

1-й клас початкової школи розглядається як основний в постановці іноземної вимови, формуванні ритміко-інтонаційних навичок та звуко-буквенних співвідношень. В програмі з іноземної мови для 1-го класу виділено сфери спілкування, а саме: особистісна ( сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, тварини); публічна (свята та традиції, пов’язані з ними); освітня (предмети шкільного побуту).

2-й клас початкової школи передбачає більшу кількість годин, збільшення тем ситуативного спілкування, особливо в публічній сфері (короткі відомості про своє місце, пори року, екскурсії). Сфери спілкування, які були позначені в 1-му класі, отримують поширене тлумачення. Матеріалом для слухання у 2-му класі слугує не тільки жива мова вчителя на уроці, але й аудіозаписи джазових наспівів, дитячих віршів, пісень, римівок, мікро-діалогів, міні-розповідей. У 2-му класі розглядається цілеспрямована робота з читанням в 2-х напрямках – навчання техніки читання (читання вголос) та читання про себе. Учні 2-го класу засвоюють навички техніки письма – графіки та орфографії. Саме у 2-му класі закладаються основи грамотного письма.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу здійснюється вербально, у 3-4 класах за 12-бальною шкалою. У 2 — му класі за рішенням педагогічної ради навчальні досягнення учнів оцінюють в балах. Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи Основними видами оцінювання з іноземної мови є: поточне тематичне семестрове річне. Проводиться аналогічно до оцінювання у середній та старшій школах, але з урахуванням вікових особливостей молодших школярів.

Кількість і призначення учнівських зошитів, їх перевірка. Порядок ведення зошитів Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати зошити: у початковій школі – 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі. Для виконання контрольних робіт заводяться окремі зошити. Аналіз контрольних робіт виконують у робочому зошиті.

Перевірка учнівських зошитів, словників При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант слова, виразу тощо. Зошити у яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оцінок. Оцінка за ведення зошита виставляється у журнал один раз на місяць. Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Рекомендована література, Інтернет-ресурси: Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій школі», Роман С.В., Київ, Ленвіт, 2009 р.; Методичний посібник для вчителів іноземних мов «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи», В.Редько, Київ, ”Генеза”, 2007 р.; learnenglishkids.britishcouncil.org, learnenglishkids.britishcouncil.org/parents ─ сайт з безкоштовними матеріалами, які допомагають дітям вивчати англійську мову (ігри, пісні, оповідання), є окремий розділ з порадами для батьків.

Підготовлено за матеріалами: Лист МОН від 20.05.13 № 1/9-349 ”Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року”, www.mon.gov.ua. Інструктивно-методичні рекомендації ”Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році”, додаток до листа МОН України від 20.06.2013 № 1/9-446, www.mon.gov.ua. ”Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів”, додаток до листа МОН від 30.05.2013 №1/9-383, г. ”Початкова освіта”, №31(703) серпень, 2013 р. Лист МОН від 01.06.2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін», «Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» №19-20-21 липень 2012 р., №17-18 червень 2012 р., Київ, «Педагогічна преса», 2012 р.

Підготовлено за матеріалами: Інструктивно-методичний лист від 09.06.2011 р. №1/9-454 (додаток 1: «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів» (рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в 3-4 класах), www.mon.gov.ua Наказ МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про затвердження нормативної наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсаторного типу (ясла-садки), класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня, виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», www.mon.gov.ua Методисти Івано-Франківського ОІППО Ю.Косенко, О.Кондрат тел.(03422) 3-25-35

Чтобы скачать материал, введите свой email, укажите, кто Вы, и нажмите кнопку

Нажимая кнопку, Вы соглашаетесь получать от нас email-рассылку

Если скачивание материала не началось, нажмите еще раз «Скачать материал».


Статьи по теме