Касевич Практикум Із Сестринської Справи скачать

      Комментарии к записи Касевич Практикум Із Сестринської Справи скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Касевич Практикум Із Сестринської Справи скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Шаблоны».

Касевич Практикум Із Сестринської Справи скачать.rar
Закачек 3334
Средняя скорость 4130 Kb/s

Касевич Практикум Із Сестринської Справи скачать

Основна мета «Практикуму із сестринської справи» — надання допомоги студентам медичних училищ (коледжів) в оволодінні практичними вміннями та навичками під час виконання процедур.

Перелік практичних навичок визначений відповідно до вимог навчальних програм з предметів «Сестринська справа» та «Загальний догляд за хворими. Маніпуляційна техніка», тому Практикум можна використовувати під час підготовки медичних працівників середньої ланки зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа».

Розкриття кожної теми передбачає визначення навчальної мети, виховної мети, початкового обсягу знань, оснащення та послідовності дій під час виконання процедури.

У Практикумі всі підтеми оформлені як навчальні інструкції до процедур, які подано послідовно, відповідно до тем II розділу «Сестринської справи» («Практична діяльність медичної сестри. Маніпуляційна техніка») з урахуванням послідовності та перспективи подальшого вивчення клінічних дисциплін.

Особливу увагу приділено питанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Під час складання навчальних інструкцій санітарно-гігієнічного режиму використані нормативні документи управління охорони здоров’я МОЗ України.

Питання дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації предметів медичного призначення висвітлені не лише в темі «Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція та стерилізація», а також в інших темах.

Окремі процедури, зокрема катетеризація підключичної вени, пункція черевної порожнини та ін., на перший погляд здаються складними для виконання медичним працівником середньої ланки. Але знання і навички їх виконання можуть стати необхідними в екстремальних ситуаціях, тому в посібнику описано техніку їх виконання.

Для контролю рівня набутих теоретичних знань, практичних умінь і навичок у кінці кожної теми наведені практичні завдання.

Автор висловлює щиру подяку колегам за можливість використання матеріалів з написаних ними підручників, посібників, монографій (перелік подано в кінці Практикуму), а також колегам, які рецензували працю за дорученням Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, за поради та зауваження.

Автор буде вдячна за критичні зауваження щодо змісту та методичного рівня Практикуму й має надію, що він стане корисним для підготовки медичних працівників середньої ланки.

Тема 1. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Навчання сестринської справи. Сестринська педагогіка

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ЗА ТИПАМИ З ПОГЛЯДУ КЛІНІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ФАХОВИЙ ТИП ПОВЕДІНКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Тема 2. Типи лікувально-профілактичних закладів

ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Первинна медико-санітарна допомога

Тема 3. Безпечне лікарняне середовище. Запобігання розвитку травм у пацієнта. Біомеханіка тіла, переміщення пацієнта у ліжку

ЗАПОБІГАННЯ ТРАВМАМ ТА ІНШИМ НЕЩАСНИМ ВИПАДКАМ У ХВОРИХ

ТРАВМИ ХВОРИХ З ВИСОКИМ РИЗИКОМ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Біомеханіка тіла і переміщення пацієнта в ліжку

Поетапне переміщення хворого в ліжку

Переміщення безпорадного хворого в ліжку (бере участь одна медична сестра)

Підтримування пацієнта під час піднімання (виконують дві особи)

Підтримування хворого методом «захват через руку» (виконує одна медична сестра)

Підтримування пацієнта методом «захват при піднятому лікті» (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Підтримування пацієнта методом «пахвовий захват» (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Підтримування пацієнта за пояс (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Підтримування хворого під час ходіння (виконує одна медична сестра)

Піднімання голови та плечей пацієнта (виконує одна медична сестра)

Піднімання хворого в ліжку методом «піднімання плечем — австралійське піднімання» (виконують дві особи, пацієнт може допомагати)

Переміщення пацієнта до узголів’я на широкому ліжку (виконують дві особи)

Переміщення пацієнта до узголів’я за допомогою підкладної пелюшки на ліжку зі змінною висотою (виконують дві особи)

Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка (виконують дві особи, пацієнт може допомагати)

Переміщення пацієнта до узголів’я ліжка (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Переміщення пацієнта до узголів’я, що опускається за допомогою простирадла (виконує одна медична сестра)

Переміщення безпомічного хворого до узголів’я ліжка (виконує одна медична сестра)

Переміщення пацієнта на край ліжка (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Переміщення пацієнта з положення лежачи на боці в положення сидячи з опущеними ногами (виконує одна медична сестра)

Переміщення хворого з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на стілець (на функціональне крісло-каталку, яка має знімну підставку для ніг; виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Переміщення пацієнта з положення сидячи на ліжку з опущеними ногами на крісло-катал-ку, яка має нерухому (незнімну) підставку для ніг (виконують дві особи, пацієнт може допомагати)

Розміщення хворого в кріслі-каталці (виконують дві особи)

Переміщення пацієнта з ліжка на стілець (виконують дві особи методом піднімання плечем; пацієнт може сидіти, але не може пересуватися самостійно за допомогою ніг)

Переміщення хворого з ліжка на стілець без підлокітників чи спинки (виконують дві особи методом «захват через руку»; пацієнт може сидіти, але не може самостійно пересуватися за допомогою ніг)

Піднімання пацієнта зі стільця за допомогою розгойдування і переміщення його на інший стілець, крісло чи ліжко (виконує одна медична сестра)

Переміщення пацієнта з положення сидячи на стільці в положення лежачи у ліжку (виконує одна медична сестра)

Переміщення хворого з ліжка, в якому регулюється висота, на каталку і навпаки (виконують четверо осіб)

Переміщення пацієнта зі звичайного ліжка на каталку і навпаки (виконують три особи)

Перевертання пацієнта на бік за допомогою підкладної пелюшки і розміщення в цьому положенні (виконують дві особи)

Перевертання пацієнта методом вільного перекочування і розміщення в положенні лежачи на боці (виконують дві особи)

Перевертання пацієнта на бік і розміщення його в цьому положенні (виконує одна медична сестра)

Перевертання пацієнта на живіт (за призначенням лікаря) і розміщення його в такому положенні (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

Розміщення пацієнта в положенні Фаулера (проміжне положення пацієнта між напівлежачим і напівсидячим положеннями)

Розміщення пацієнта з геміплегією в положенні Фаулера (виконує одна медична сестра)

Розміщення хворого в положенні Сімса — проміжному між положенням на животі та положенням лежачи на боці (виконує одна чи дві особи, пацієнт може допомагати лише частково або не допомагати взагалі)

Розміщення пацієнта в положенні лежачи на спині (виконує одна медична сестра)

Розміщення хворого з геміплегією в положенні лежачи на спині (виконує одна медична сестра)

Переміщення хворого з геміплегією в положення лежачи на животі (виконують одна чи дві особи, пацієнт допомагати не може)

Піднімання хворого, який упав на підлогу з ліжка (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)

У другому, доповненому виданні навчального посібника описано засо­би, форми та методи роботи медичного працівника середньої ланки в ліку­вально-профілактичних закладах відповідно до вимог навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.

Особливу увагу приділено дотриманню санітарно-гігієнічного та про­тиепідемічного режиму, дезінфекції та стерилізації предметів медичного призначення, догляду за хворими в різних відділеннях стаціонару. Висвіт­лено обов’язки медичної сестри щодо зберігання та застосування лікар­ських речовин, проведення фізіотерапевтичного лікування, участі в ла­бораторних та інструментальних дослідженнях. Практикум доповнено темами: «Мистецтво спілкування в медсестринстві»; «Прийом хворих»; «Медсестринський процес», а також Тестами для контролю рівня знань.

Для студентів вищих медичних закладів освіти І — II рівнів акре­дитації.

Касевич Н.М.

К 28 Практикум із сестринської справи: Навчальний посібник.— К.: Здоров’я, 2005. — 464 с. ISBN 5-311-00912-8

У другому, доповненому виданні навчального посібника описано засо­би, форми та методи роботи медичного працівника середньої ланки в ліку­вально-профілактичних закладах відповідно до вимог навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.

Особливу увагу приділено дотриманню санітарно-гігієнічного та про­тиепідемічного режиму, дезінфекції та стерилізації предметів медичного призначення, догляду за хворими в різних відділеннях стаціонару. Висвіт­лено обов’язки медичної сестри щодо зберігання та застосування лікар­ських речовин, проведення фізіотерапевтичного лікування, участі в ла­бораторних та інструментальних дослідженнях. Практикум доповнено темами: «Мистецтво спілкування в медсестринстві»; «Прийом хворих»; «Медсестринський процес», а також Тестами для контролю рівня знань.

Для студентів вищих медичних закладів освіти І — II рівнів акре­дитації.

Рецензент д-р мед. наук, проф., чл.-кор. АМН України K.M. Амосова

© Н.М. Касевич, 2005,

ISBN 5-311-00912-8

ПЕРЕДМОВА

Основна мета «Практикуму із сестринської справи» — надання допомоги студентам медичних училищ (коледжів) в оволодінні практичними вміннями та навичками під час виконання процедур.

Перелік практичних навичок визначений відповідно до вимог навчальних програм з предметів «Сестринська справа» та «Загальний догляд за хворими. Маніпуляційна техніка», тому Практикум можна використовувати під час підготовки медичних працівників середньої ланки зі спеціальностей «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа».

Розкриття кожної теми передбачає визначення навчальної мети, виховної мети, початкового обсягу знань, оснащення та послідовності дій під час виконання процедури.

У Практикумі всі підтеми оформлені як навчальні інструкції до процедур, які подано послідовно, відповідно до тем II розділу «Сестринської справи» («Практична діяльність медичної сестри. Маніпуляційна техніка») з урахуванням послідовності та перспективи подальшого вивчення клінічних дисциплін.

Особливу увагу приділено питанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Під час складання навчальних інструкцій санітарно-гігієнічного режиму використані нормативні документи управління охорони здоров’я МОЗ України.

Питання дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації предметів медичного призначення висвітлені не лише в темі «Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція та стерилізація», а також в інших темах.

Окремі процедури, зокрема катетеризація підключичної вени, пункція черевної порожнини та ін., на перший погляд здаються складними для виконання медичним працівником середньої ланки. Але знання і навички їх виконання можуть стати необхідними в екстремальних ситуаціях, тому в посібнику описано техніку їх виконання.

Для контролю рівня набутих теоретичних знань, практичних умінь і навичок у кінці кожної теми наведені практичні завдання.

Автор висловлює щиру подяку колегам за можливість використання матеріалів з написаних ними підручників, посібників, монографій (перелік подано в кінці Практикуму), а також колегам, які рецензували працю за дорученням Центрального методичного кабінету підготовки молодших спеціалістів МОЗ України, за поради та зауваження.

Автор буде вдячна за критичні зауваження щодо змісту та методичного рівня Практикуму й має надію, що він стане корисним для підготовки медичних працівників середньої ланки.

ЗМІСТ

Дата добавления: 2015-08-18 ; просмотров: 151 | Нарушение авторских прав


Статьи по теме