Матеріально Грошова Оцінка Лісосіки скачать

      Комментарии к записи Матеріально Грошова Оцінка Лісосіки скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Матеріально Грошова Оцінка Лісосіки скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Торренты».

Матеріально Грошова Оцінка Лісосіки скачать.rar
Закачек 2583
Средняя скорость 6857 Kb/s

Матеріально Грошова Оцінка Лісосіки скачать

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Інститут природничих наук

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА №4

З ЛІСОВОЇ ТАКСАЦІЇ

На тему: «МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШАВА ОЦІНКА ЛІСОСІКИ»

студентка групи ЛГ-31

доцент, к.с-г.н., с.н.с

Мета роботи: виконати матеріально-грошову оцінку лісосіки.

Опанувати основні терміни і визначення.

Оволодіти методами проведення матеріально-грошової оцінки лісосіки.

Визначити загальний запас деревини на лісосіці.

Виконати розподіл запасу за групами господарського застосування деревини і категоріями крупності ділової деревини.

Встановити вихід промислових сортиментів.

Визначити таксову вартість деревини.

Для задоволення потреб національної економіки в деревині, а також з метою формування високопродуктивних і стійких насаджень оптимального складу і структури щорічно проводять різні види рубань лісу. В Україні щорічно при проведенні рубань головного користування і лісовідновних рубань заготовлюється біля 6,0 млн. м 3 ліквідної деревини. Площа суцільних рубань становить 27 тис. га, вибіркових і поступових – 4,8 тис. га. При проведенні доглядових рубань, санітарних, реконструктивних та інших рубань щорічно заготовлюється біля 8,7 млн. м 3 .

Відведення і таксація лісосічного фонду є важливим етапом виконання планів заготівлі деревини. Лісосічний фонд – це запаси деревини, які щорічно заготовляють у процесі головного рубання лісу та проведення рубань формування і оздоровлення лісів. Щорічний розмір лісосічного фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України, виходячи з розміру затвердженої розрахункової лісосіки. Розрахункова лісосіка це сукупність ділянок лісу, які відводяться до рубки на один рік у лісовому підприємстві і встановлюються лісовпорядкуванням.

Робота з таксації лісосічного фонду передбачає проведення підготовчих робіт, відмежування, закріплення і таксацію ділянок, матеріально-грошову оцінку лісосік.

Лісосіка ділянка лісу, відведена для вирубування дерев спеціального (головного) використання, доглядових, лісовідновних та санітарних рубань, обмежена візирами, стовпами, позначками чи природними межами.

Ділянка частина лісосіки, відмежована візирами і стовпами, для якої робиться загальна матеріально-грошова оцінка і виписується лісорубний квиток.

4.1. Матеріальна оцінка лісосіки

За результатами суцільного переліку відведеного для рубання насадження проводиться матеріальна оцінка лісосіки. Вона передбачає:

встановлення загального запасу деревини;

розподіл запасу на ділову, дров’яну деревину, відходи, ліквід з крони і сучки;

розподіл ділової деревини на велику, середню і дрібну;

розподіл ділової деревини на промислові сортименти.

При цьому за нормативну основу приймаються затверджені сортиментні таблиці.

При проведенні матеріальної оцінки лісосіки слід розрізняти такі категорії:

Запас ділової деревини запас круглих лісоматеріалів без кори.

Запас дров запас відрізків стовбура і крони в корі, які призначені для опалення.

Ліквідний запас деревини – сумарний запас ділової деревини без кори і дров’яної в корі.

Запас відходів – запас кори ділової деревини, об’єми припусків за довжиною ділових відрізків і вершинки.

Ліквід з крони – запас гілок з крони товщиною 3 см і більше.

Запас сучків – запас гілок з крони товщиною до 3 см.

Загальний запас деревини – сума об’ємів деревини, яка заготовлюється із стовбурів дерев, їх крон (сума ліквідного запасу, відходів, ліквіду з крони і сучків).

Запас хворосту і хмизу – запас тонких стовбурців дерев, вершин, сучків і гілок товщиною 2-4 см (хворост) і менше 2 см (хмиз).

Матеріальна оцінка лісосіки починається із встановлення розряду висот. На першу сторінку відомості (табл. 4.1) переносять ступені товщини і їх висоти, взяті з графіків висот для кожного елементу лісу (табл. 3.1, табл. 3.5).

За співвідношенням діаметрі і висот за сортиментними таблицями визначають розряд висот кожної ступені, в потім приймають середній. Після цього до відповідного бланку (табл. 4.2) записують породу, прийнятий середній розряд висот і переносять кількість дерев за ступенями товщини з переліскової відомості. При цьому число півділових дерев розділяють наполовину і відносять відповідно до ділових та дров’яних. Якщо у ступені товщини є непарна кількість півділових дерев, то більшу частину добавляють до дров’яних; якщо є лише одне півділове дерево – його також відносять до дров’яних.

У сортиментних таблицях шукають потрібну таблицю згідно породи і встановленого розряду висот. Перемножуючи дані таблиць на відповідну кількість дерев знаходять об’єми різних категорій деревини для кожної ступені товщини, а потім, додавши отримані числа – для всієї ділянки.

Слід відзначити, що об’єм великої, середньої, дрібної ділової деревини і відходів знаходять за кількістю лише ділових дерев ступеней, об’єм ліквіду з крони і сучків – за числом всіх дерев у ступені, а об’єм дров’яної – як суму об’єму дров з ділових дерев і об’єму дров з дров’яних дерев.

Для того, щоб за результатами матеріальної оцінки лісосіки встановити запас стовбурної деревини деревостану на одиниці площі, потрібно від загального об’єму деревини відняти об’єм ліквіду з крони і об’єм сучків.

Аналогічні обчислення проводиться для інших порід.

За таблицями розподілу ділової деревини на промислові сортименти встановлюють їх вихід для кожної деревної породи. У таблицях, залежно від середнього діаметра породи, вихід промислових сортиментів наведений у відсотках від загального запасу ділової деревини, за якими обчислюють вихід сортиментів у м 3 . Результати розрахунків заносять у таблицю 4.3.

За товарними таблицями проводиться розподіл запасу деревних порід на ділову, дров’яну, відходи та розподіл ділової деревини за категоріями крупності (табл. 4.4). Щоб скористатися товарними таблицями потрібно визначити клас товарності елементу лісу (породи), середній діаметр і запас. Клас товарності, середній діаметр і запас на 1га беруть з таблиці 3.10. Для кожної породи визначають запас на ділянці.

4.2. Грошова оцінка лісосіки

При проведенні головного та інших видів рубань із заготівельників знімається коренева плата за деревину. Розмір оплати встановлюється згідно такс на деревину – вартості одного щільного м 3 деревини, яка залежить від цінності деревних порід, якості деревини (ділова, дров’яна), категорій товщини ділової деревини (велика, середня, дрібна), лісотаксового поясу (район розміщення) і розряду такс (залежно від відстані вивезення).

Відстань вивезення (пряма від центру кварталу або урочища до пункту відвантаження деревини) визначається за картографічними матеріалами як найкоротша пряма від центру кварталу до пункту вивезення деревини з внесенням коефіцієнтів, які враховують рельєф місцевості: для рівнинних лісів – 1,10; у лісах з горбистим рельєфом чи в лісах, в яких понад 30% площі зайнято болотами – 1,25; у лісах з гірським рельєфом – 1.50.

До великої деревини всіх лісових порід належать відрізки стовбура діаметром у верхньому відрізі без кори 25см і більше, до середньої – від 13 до 24см, до дрібної – від 3 до 12см.

У таксах на деревину вказана такса в 1м 3 великої, середньої і дрібної ділової деревини та дров’яної деревини. За наявності збуту ліквіду з крони такса для нього встановлюється в розмірі 40% від вартості дров’яної деревини, а сучків – 20% від вартості дров’яної деревини.

Таксову вартість деревини на лісосіці шукають як добуток кількості деревини на відповідну таксу (табл. 4.2).

Результатом проведення матеріально-грошової оцінки лісосіки є отримання кількості деревини і її грошового вираження – таксової вартості. Зведені дані наводяться в окремій таблиці на першій сторінці відомості (табл. 4.1). За наявністю підліску на ділянці вказують його об’єм у щільних м 3 у графі «Хворост і хмиз» .

Робота закінчується висновками, в яких слід проаналізувати результати матеріально-грошової оцінки лісосіки.

Висновки. Встановлено, що лісосіка відноситься до другого лісотаксового поясу, а за відстанню вивезення — до другого лісотаксового розряду. За результатами матеріально-грошової оцінки найбільший вихід ділової деревини — 494,52 м³ (74,9 %). Розподіл на категорії крупності свідчить, що переважає велика ділова деревина — 308,71 м³ (62,4%). На середню припадає 165,44 м³ (33,5%), а найменше дрібної — 20,37 м³ (4,1%). Вихід дров’яної деревини становить 38,99 м³ (5,9 %), ліквіду з крони — 16,21 м³ (16,21%), сучків — 67,08 м³ (10,2%). Загальний запас деревини на ділянці складає 660,39 м³, а її таксова вартість — 7320,87 грн. Розподіл деревини на промислові сортименти показав, що для ялини найбільший вихід пиловника (64%), для ялиці — балансів (40%), для берези — будівельних колод (55%).

Тел\факс(0572) 94-96-42, (050) 400-83-41, (097) 529-67-78

Телефонуйте вже зараз. Ми на зв’язку цілодобово

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт для тих, для кого ліс, природа є не лише професією.

Шановні відвідувачі! Запрошую Вас на наш сайт. Впевнений, що тут ви знайдете все необхідне. Телефонуйте вже зараз, щоб зробити замовлення.

З повагою до Вас, О.А. Ковбенко

Матеріально-грошова оцінка лісосік

Матеріально — гро-шова оцінка лі-сосік

Ціна — 4580.00 грн

Матеріально — грошова оцінка лісосік це комплекс польових і камеральних робіт, що служить для визначення запасу деревини на лісосіці з поділом його на розмірно-якісні категорії, а також грошова оцінка цього запасу.

Матеріальна оцінка лісосік полягає у визначенні загального запасу деревини, призначеного для рубки, розподілі його на ділову частину, технологічні, паливні дрова і відходи, а також поділі ділової деревини на категорії крупності і ділові сортименти. Крім того, при матеріальній оцінці лісосік обчислюється середній об ’ єм деревного хлиста. Розрахунки проводять по кожній ділянці в межах лісосіки, а при наявності на ділянці декількох таксаційних виділів — по кожному з них.

В якості нормативної основи в Україні застосовують сортиментні таблиці, розроб-лені колективами науковців з кафедри лісової таксації української сільськогоспо-дарської академії. Сортиментні таблиці для таксації лісу на корені створено під керівництвом професора К.Є. Нікітіна. Ці таблиці вийшли друком в 1984 році. Вони використовуються для оцінки лісосік пристигаючих, стиглих та перстійних деревостанів. Ввони використовуються для оцінки запасу при прохідних рубках та рубках головного користування. Для таксації молодняків і середньовікових деревостанів використовують однойменні таблиці створені колективом науковців з тієї ж кафедри під керівництвом академіка А.А. Строчинського. Ці таблиці вийшли друком у 1993 році.

Матеріально-грошова оцінка лісосік в здійснюється за допомогою комп’ютерної програми MAG.

Порядок матеріально-грошової оцінки лісосік залежить від методу таксації лісу. При всіх методах необхідно попередньо обчислювати загальну і експлуатаційну площі лісосіки.

Програма матер і ально-грошово ї оц і нки л і сос і к виконує всі розрахунки згідно з діючим законодавством з урахуванням необхідності в використанні потрібних сортиментних таблиць. Всі дані розрахунків по кожній лісосіці автоматично заносяться до архіву. Таким чином програма дозволяє отримувати 21 звіт про лісосіки і лісосічний фонд підприємства в будь-якому, необхідному користувачу розрізі. Так, наприклад, за необхід-ності користувач може вільно вибрати будь-які лісосіки і сформувати базу даних, з якої буквально натисканням однієї клавіші, можна отримату підсумкові дані в розрізі видів рубок, порід, лісництв отримати повну інформацію про сортиментну, сортну структуру лісосічного фонду, грошову та матеріальну оцінку не лише в межах кожної ділянки, але й в межах підрозділів і в межах підприємства в цілому. Програма автоматично розраховує основні таксаційні показники деревостану (середня висота, середній діаметр, суму площ поперечного перерізу стовбурів, кількість вибраних для рубання дерев, тощо). Програма дуже проста в користуванні, інтуїтивно зрозуміла, працює в багатьох лісогосподарських підприємствах України.

Лісгосп: __________________ № кварталу: __________ № виділу: __________

Лісництво: _____________ № лісосіки (ділянки): __________ Площа, га: ________

Площа перечета, га: _____

Група лісів: _____ Категорія захисності: ___________ Вік, років: ____

Розряд такс: ______ Склад насаджень: ______________ Повнота: _______

Вид користування: _____________ Стан насаджень: ___________ Рік рубки: _______

Спосіб рубки: ___________________ спосіб обліку дерев: ____________ Дата оцінки таксової вартості:

Розрахунок вартостей проведений: по таксами головного користування від ___________ Знижка:

з точністю до 10 руб.

Оцінку справив: ______________ Перевірив: _______________

додаток З

Нормативи для визначення класів товарності

(Виписка з «Інструкції з проведення лісовпорядкування

державного лісового фонду)

додаток Т

МАТЕРІАЛЬНО-ГРОШОВА ОЦІНКА лісосік

(При ручній обробці)

Лісгосп _________________ № кварталу ________ № виділу __________ Лісництво ___________ № лісосіки (ділянки) ____ Площа лісосіки __

Група лісів ___________ Категорія захисності _______ Вік (років) __

Розряд такс __________ Склад насадження ___________ Повнота _______

Вид користування ________ Стан насаджуючи. ________ Рік рубки _______ Спосіб рубки _____________ Спосіб обліку дерев _______ Дата _______

Розрахунок вартості проведений по таксами, прийнятим відповідно до Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 2 лютого 2007 р № 128.


Статьи по теме