Скачать Статут Фермерського Господарства

      Комментарии к записи Скачать Статут Фермерського Господарства отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Скачать Статут Фермерського Господарства. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Бланки».

Скачать Статут Фермерського Господарства.rar
Закачек 3720
Средняя скорость 7407 Kb/s

Скачать Статут Фермерського Господарства


Статут фермерського господарства

НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Фермерське господарство (надалі — «ФГ») має таку назву: ___________

1.2. Юридичний, адреса ФГ: ____________________________

2. ЧЛЕНСТВО В ГОСПОДАРСТВІ

2.1. ФГ створено______________________________, проживають за адресою: _____________________, з метою здійснення виробничо-господарської діяльності відповідно до 3емельным кодексом України, законом «0 фермерському господарстві», іншими нормативними актами, а також цим Статутом.

2.2. Членами ФГ є: _______________________________.

2.3. Членами ФГ можуть бути й інші родичі, які об’єдналися для роботи в цьому господарстві. Не є членами ФГ особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

2.4 Головою ФГ є його засновник______________.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФГ

3.1. ФГ є юридичною особою, яка утворена і діє у відповідності з чинним законодавством України.

3.2. Як юридична особа ФГ має майно, відокремлене від майна його членів або будь-якої третьої особи. ФГ має право набувати майнові немайнові права і нести зобов’язання.

3.3. ФГ не несе відповідальності по особистих зобов’язаннях його членів, а члени ФГ не несуть відповідальності по зобов’язаннях ФГ.

3.4. ФГ має печатку зі своєю назвою, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

3.5. ФГ ґрунтується на невизначений час.

3.6. В якості юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України ФГ має право:

3.6.1. укладати будь-які не заборонені чинним законодавством України договору;

3.6.2. в межах прямо не заборонених чинним законодавством України придбавати, відчужувати, продавати, страхувати, здавати і брати в оренду та лізинг рухоме і нерухоме майно, включаючи права на оренду і на придбання ділянок землі;

3.6.3. набувати майнові і немайнові права і забезпечувати юридичний захист своїх прав та інтересів;

3.6.4. відкривати й утримувати банківські рахунки в Україні в (межах, дозволених чинним законодавством) і за кордоном в одиницях валюти України та іноземній валюті;

3.6.5. виступати в ролі позивача і відповідача в загальному суді, господарському суді та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) і складати мирові угоди;

3.6.6. брати участь в утворенні та управлінні справами будь-якої іншої юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України; купувати повністю або частково будь-яку іншу юридичну особу або його майно або об’єднуватися з будь-якою іншою юридичною особою;

3.6.7. продавати, покращувати, керувати, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати в заставу або розпоряджатися всіма чи будь-якою частиною, майна, активами та правами ФГ;

3.6.8. розподіляти між членами господарства в натуральній формі будь-яке майно ФГ, включаючи будь-які акції або цінні папери, якими володіє ФГ в інших юридичних особах;

3.6.9. самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка необхідна для досягнення статутних цілей ФГ;

3.6.10. виконувати будь-які інші дії або купувати будь-які інші права та обов’язки, які входять у повноваження юридичної особи, згідно з чинним законодавством України.

3.7. ФГ завжди проводить свою діяльність у відповідності з положеннями цього Статуту та чинного законодавства України.

4. ЦІЛІ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ

4.1. Основною метою діяльності ФГ є отримання прибутку.

4.2. Види діяльності ФГ:

4.2.1. виробництво сільськогосподарської продукції;

4.2.2. переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

4.2.3. надання всіх послуг та виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з вищезазначеним переліком видів діяльності ФГ;

4.2.4. провадження іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, яка не заборонена відповідно до чинного законодавства України.

5.1. У власності ФГ можуть бути земля, житлові будинки, квартири, предмети особистого користування, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, птиця, бджолосім’ї, посіви та посадки сільськогосподарських культур і насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, вироблена продукція і доходи від її реалізації, транспортні засоби, цінності, акції, інші цінні папери, а також інше майно споживчого і виробничого призначення для ведення фермерського господарства і заняття підсобними промислами.

5.2. Майно ФГ утворюється за рахунок:

-грошових і матеріальних внесків членів господарства;

-доходів, отриманих від господарської діяльності;

-безоплатних та благодійних внесків.

5.3. Майно ФГ належить його членам на праві спільної часткової власності, якщо інше не передбачено угодою між ними.

5.4. Майнові спори між членами ФГ вирішуються судом.

5.5. Успадкування землі і майна ФГ здійснюється у відповідності з земельним і цивільним законодавством України.

6.1. Річна прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету, оплати праці працівників ФГ та інших обов’язкових нарахувань і виплат, може підлягати розподілу між членами ФГ в повному обсязі, в будь-якій його частині, або не підлягати розподілу. Члени господарства самостійно визначають, порядок розподілу прибутку ФГ.

6.2. Прибуток, що розподіляється між членами ФГ, може бути виплачена в одиницях валюти України або в натуральній формі.

7.1. Управління справами ФГ здійснюється виключно головою господарства.

7.2. Голова вирішує всі питання, пов’язані з діяльністю ФГ і на основі єдиноначальності керує ним:

-без довіреності діє від імені господарства;

-здійснює оперативне управління, укладає договору,

відкриває розрахункові та інші рахунки в банках;

-представляє інтереси ФГ перед підприємствами, установами і

організаціями, окремими громадянами;

-видає у своєї компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результати роботи ФГ;

-визначає структуру, штатний розклад, форми організації і оплати праці;

-накладає стягнення на порушників трудової і виробничої дисципліни, вживає заходів заохочення.

7.3. Голова має право доручати (у письмовій формі) виконувати свої обов’язки і використовувати права голови одному з членів ФГ.

7.4. У разі смерті голови ФГ, всі його права та обов’язки

передаються одному з членів господарства.

8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФГ

8.1. Фінансовий рік ФГ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня по 31 грудня включно.

8.2. Голова відповідає за дотримання, згідно з чинним законодавством України, всіх вимог, встановлених для ведення документів, фінансової і бухгалтерської звітності ФГ.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФГ

9.1. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (угодою, контрактом).

9.2. Трудові відносини в ФГ визначаються і регулюються членами господарства, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором — законодавством України про працю.

9.3. Голова ФГ несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці для членів свого господарства і громадян, які уклали трудовий договір, дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

9.4. Трудові спори в ФГ вирішуються у встановленому законом порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. ФГ припиняє свою діяльність у випадках:

-рішення членів ФГ про припинення його діяльності;

-визнання ФГ банкрутом;

-якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

Короткий опис статті: фермерські господарства україни, Колеги, допоможіть, якщо у когось є приклад… статуту фермерського господарства. Заздалегідь спасибі!

СТАТУТ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1. НАЙМЕНУВАННЯ І МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

1.1. Фермерське господарство (надалі — «ФГ») має таку назву: ________________________

1.2. Юридична адреса ФГ: _____________________________________________________________

2. ЧЛЕНСТВО У ГОСПОДАРСТВІ

2.1. ФГ створено ______________________________________________, що проживає за адресою: ____________________________________, з метою здійснення виробничо-господарської діяльності відповідно до 3емельного кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство», іншими нормативними актами, а також цим Статутом.

2.2. Членами ФГ є: ______________________________________________________________.

2.3. Членами ФГ можуть бути й інші родичі, які об’єдналися для роботи в цьому господарстві. Не є членами ФГ особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою).

2.4 Головою ФГ є його засновник _____________________________________________.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ФГ

3.1. ФГ є юридичною особою, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Як юридична особа ФГ має майно, відокремлене від майна його членів або будь-якої третьої особи. ФГ має право набувати майнові немайнові права і нести зобов’язання.

3.3. ФГ не несе відповідальності за особистих зобов’язаннях його членів, а члени ФГ не несуть відповідальності за зобов’язаннями ФГ.

3.4. ФГ має печатку із своєю назвою, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів і послуг, бланки, штампи та інші, необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

3.5. ФГ створюється на невизначений час.

3.6. В якості юридичної особи відповідно до чинного законодавства України ФГ має право:

3.6.1. укладати будь-які не заборонені чинним законодавством України договору;

3.6.2. в межах прямо не заборонених чинним законодавством України придбавати, відчужувати, продавати, страхувати, здавати і брати в оренду та лізинг рухоме і нерухоме майно, включаючи права на оренду і на придбання ділянок землі;

3.6.3. набувати майнові та немайнові права і забезпечувати юридичний захист своїх прав та інтересів;

3.6.4. відкривати і містити банківські рахунки в Україні в (межах, дозволених чинним законодавством) і за кордоном в одиницях валюти України та іноземній валюті;

3.6.5. виступати в ролі позивача і відповідача в загальному суді, господарському суді та третейському суді (з міжнародним арбітражем включно) і складати мирові угоди;

3.6.6. приймати участь в створенні та управлінні справами будь-якого іншого юридичної особи відповідно до чинного законодавства України; купувати повністю або частково будь-яке інше юридична особа або її майно або об’єднуватися з будь-яким іншим юридичною особою;

3.6.7. продавати, покращувати, керувати, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, віддавати в заставу або розпоряджатися всім або будь-якою частиною, майна, активами та правами ФГ;

3.6.8. розподіляти між членами господарства в натуральній формі будь-яке майно ФГ, включаючи будь-які акції або цінні папери, якими володіє ФГ в інших юридичних особах;

3.6.9. самостійно брати участь у зовнішньоекономічній діяльності, яка необхідна для досягнення статутних цілей ФГ;

3.6.10. виконувати будь-які інші дії чи купувати будь-які інші права та обов’язки, які входять до повноважень юридичної особи, згідно з чинним законодавством України.

3.7. ФГ завжди проводить свою діяльність відповідно до положень цього Статуту та чинного законодавства України.

4. ЦІЛІ І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФГ

4.1. Основною метою діяльності ФГ є отримання прибутку.

4.2. Види діяльності ФГ:

4.2.1. виробництво сільськогосподарської продукції;

4.2.2. переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

4.2.3. надання всіх послуг і виконання всіх видів діяльності, безпосередньо пов’язаних з вищезгаданим переліком видів діяльності ФГ;

4.2.4. здійснення іншої господарської, комерційної та фінансової діяльності, яка не заборонена відповідно до чинного законодавства України.

5. МАЙНО ФГ

5.1. У власності ФГ можуть бути земля, житлові будинки, квартири, предмети особистого користування, предмети домашнього господарства, продуктивна і робоча худоба, птиця, бджолосім’ї, посіви та посадки сільськогосподарських культур і насадження на земельній ділянці, засоби виробництва, вироблена продукція і доходи від її реалізації , транспортні засоби, цінності, акції, інші цінні папери, а також інше майно споживчого та виробничого призначення для ведення фермерського господарства та заняттям підсобними промислами.

5.2. Майно ФГ утворюється за рахунок:

— Грошових і матеріальних внесків членів господарства;

— Доходів, отриманих від господарської діяльності;

— Безоплатних та благодійних внесків.

5.3. Майно ФГ належить його членам на праві спільної часткової власності, якщо інше не передбачено угодою між ними.

5.4. Майнові спори між членами ФГ вирішуються судом.

5.5. Успадкування землі і майна ФГ здійснюється відповідно до земельного та цивільним законодавством України.

6. ПРИБУТОК ФГ

6.1. Річний прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов’язкових платежів до державного бюджету, оплати праці працівників ФГ і інших обов’язкових нарахувань і виплат, може підлягати розподілу між членами ФГ в повному обсязі, в будь-якій його частині або не підлягати розподілу. Члени господарства самостійно визначають, порядок розподілу прибутку ФГ.

6.2. Прибуток, що розподіляється між членами ФГ, може бути виплачена в одиницях валюти України або в натуральній формі.

7. УПРАВЛІННЯ ФГ

7.1. Управління справами ФГ здійснюється виключно головою господарства.

7.2. Голова вирішує всі питання, пов’язані з діяльністю ФГ і на основі єдиноначальності керує ним:

— Без доручення діє від імені господарства;

— Здійснює оперативне управління, укладає договори,

— Відкриває розрахункові та інші рахунки в банках;

— Представляє інтереси ФГ перед підприємствами, установами та організаціями, окремими громадянами;

— Видає в своєї компетенції накази, несе відповідальність за стан справ і результати роботи ФГ;

— Визначає структуру, штатний розклад, форми організації та оплати праці;

— Накладає стягнення на порушників трудової та виробничої дисципліни, вживає заходів заохочення.

7.3. Голова має право доручати (в письмовій формі) виконувати свої обов’язки і використовувати права голови одному з членів ФГ.

7.4. У разі смерті голови ФГ, всі його права та обов’язки передаються одному з членів господарства.

8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФГ

8.1. Фінансовий рік ФГ збігається з календарним роком і становить період від 1 січня по 31 грудня включно.

8.2. Голова відповідає за дотримання, відповідно до чинного законодавства України, всіх вимог, встановлених для ведення документів, фінансової і бухгалтерської звітності ФГ.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ФГ

9.1. У разі виробничої потреби ФГ має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (угодою, контрактом).

9.2. Трудові відносини у ФГ визначаються і регулюються членами господарства, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором — законодавством України про працю.

9.3. Голова ФГ несе відповідальність за забезпечення безпечних умов праці для членів свого господарства і громадян, які уклали трудовий договір, дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

9.4. Трудові спори в ФГ вирішуються у встановленому законом порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. ФГ припиняє свою діяльність у випадках:

— Рішення членів ФГ про припинення його діяльності;

— Визнання ФГ банкрутом;

— Якщо не залишається жодного члена ФГ або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

Дата добавления: 2015-08-29 ; просмотров: 45 | Нарушение авторских прав

1.5. Правовий статус, права і обов’язки членів фермерського Господарства:

1.5.1. Члени фермерського Господарства — це особи, визначені Законом України «Про фермерське господарство», які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, визнають і дотримуються положень цього Статуту;

1.5.2. Члени фермерського Господарства набувають статусу члена фермерського господарства за рішенням Засновника Господарства на підставі відповідної заяви;

1.5.3. Члени Господарства не можуть працювати у ньому за трудовим договором (контрактом, угодою);

1.5.4. Член Господарства може бути виключений з членів Господарства на підставі наказу Голови Господарства у разі порушення членом Господарства цього Статуту, інших локальних нормативних актів Господарства, наказів та розпоряджень Голови Господарства;

1.5.5. Члени господарства зобов’язані:

виконувати вимоги Статуту Господарства, інших локальних нормативних актів Господарства, наказів та розпоряджень Голови Господарства;

не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Господарства та утримуватись від інших дій, які можуть завдати збитків його діяльності та репутації;

виконувати інші обов’язки;

1.5.6. Члени господарства мають право:

користуватись переважним правом отримання послуг, які надаються Господарством;

одержувати інформацію про діяльність господарства;

вийти з членів господарства в порядку на підставі відповідної заяви та наказу Голови Господарства;

члени Господарства мають право на одержання безоплатно у власність з земель державної і комунальної власності земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю);

у разі виходу із господарства та ліквідації господарства, згідно ч. 6 ст. 20 Закону України «Про фермерське господарство», член фермерського господарства має право на отримання у фактичне володіння земельної ділянки, яка належить йому на праві приватної власності і протягом його членства у Господарстві перебувала у користуванні Господарства.

2.1. Організаційно­правова форма: фермерське господарство. Назва: «Денис». Повне найменування Господарства: Фермерське господарство «Денис».

2.2. Скорочене найменування Господарства: ФГ «Денис».

2.3. Господарство має право користуватись скороченим найменуванням (скороченою назвою) при оформленні фінансово­господарських документів стосовно будьяких господарських операцій, які відповідають видам діяльності господарства.

3.1. Місцезнаходження Господарства: 28215, село Інгуло­Кам’янка, Новгородківський район, Кіровоградська обл.

3.2. Юридична адреса Господарства: 28215, село Інгуло­Кам’янка, Новгородківський район, Кіровоградська обл.

Основною метою діяльності Господарства є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.

4.1. Предметом діяльності Господарства є:

ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

вирощування зернових та інших сільськогосподарських культур;

виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

господарство має право здійснювати будьякі види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

Види діяльності, що потребують спеціальних дозволів (ліцензій), можуть здійснюватися тільки після їх отримання.

5.1. Права володіння, користування та розпорядження земельними ділянками, які знаходяться у власності фермерського господарства, здійснює Господарство.

5.2. Землі Господарства складаються із:

земельної ділянки, що належить на праві власності або на праві постійного користування Господарству як юридичній особі;

земельних ділянок, що належать Засновнику Господарства та членам Господарства на праві приватної власності і використовуються Господарством згідно Закону України «Про фермерське господарство»;

земельних ділянок інших фізичних чи юридичних осіб, які використовуються Господарством згідно відповідних договорів.

5.3. Господарство зобов’язане використовувати земельні ділянки згідно вимог чинного законодавства.

5.4. Права володіння та користування земельними ділянками, які знаходяться у власності членів фермерського господарства, здійснює фермерське господарство.

6.1. Господарство є юридичною особою, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банку, має печатку та штамп зі своїм найменуванням.

6.2. Для забезпечення мети своєї діяльності Господарство має право від свого імені укладати договори; провадити господарські операції у безготівковому та готівковому розрахунку; у встановленому порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності та здійсненні експортно­імпортних операцій.

6.3. Господарство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Господарства.

7.1. Майно фермерського господарства належить йому на праві власності.

7.2. До складу майна фермерського господарства (складеного капіталу) можуть входити: будівлі, споруди, облаштування, матеріальні цінності, цінні папери, продукція, вироблена господарством в результаті господарської діяльності, одержані доходи, інше майно, набуте на підставах, що не заборонені законом, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, які передаються членами фермерського господарства до його складеного капіталу.

7.3. Майно Членів Господарства, яке передано Господарству для здійснення його діяльності, знаходиться в управлінні Господарства на праві господарського відання. У випадку знищення або загибелі цього майна Господарство компенсує, за згодою власника, вартість цього майна за ринковими цінами.

7.4. Господарство має право укладати на будьяких умовах будьякі правочини, договори або угоди, вчиняти інші юридичні дії, які прямо не заборонені чинним законодавством України.

Господарство має право укладати договори дарування майна господарства і приймати у дар будьяке майно, у тому числі земельні ділянки, інших фізичних та/або юридичних осіб.

7.5. Господарство може створювати резервний (не менше 5% від суми чистого прибутку), страховий та інші фонди.

7.6. Статутний капітал або його частка може бути відчужено Засновником згідно чинного законодавства. До нового власника Господарства (власника статутного капіталу), переходять всі права засновника цього Господарства.

8.1. Управління Господарством здійснює Голова Господарства. Головою господарства є його засновник або інша фізична особа. Голова Господарства призначається рішенням Засновника.

8.2. До виключної компетенції Засновника господарства відноситься:

визначення основних напрямів діяльності Господарства, затвердження планів діяльності та звітів про їх виконання;

внесення змін та доповнень до Статуту;

встановлення розміру, форми і порядку зміни розміру складеного (статутного) капіталу;

визначення порядку покриття збитків Господарства;

прийом до Господарства нових членів;

визначення політики Господарства щодо прийому на роботу персоналу;

виключення Членів з Господарства;

прийняття рішень про реорганізацію, припинення діяльності Господарства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

призначення Голови Господарства;

прийняття рішення про розпорядження майном Господарства (продаж, купівля, дарування, застава, іпотека), окрім продукції, а також товарів в обороті та переробці.

8.3. Голова Господарства діє від імені господарства без довіреності і представляє Господар­ство перед всіма підприємствами, установами та організаціями, незалежно від підпорядкування, форм власності, з усіх без винятку питань, пов’язаних з діяльністю Господарства, без попереднього погодження із Засновником, окрім питань, віднесених п. 10.2 цього Статуту до виключної компетенції Засновника.

Голова Господарства вчиняє від імені Господарства будьякі договори (договори, правочини, контракти та інше) та здійснює будьякі інші дії, без попереднього погодження з Засновником, окрім питань, віднесених п. 10.2 цього Статуту до виключної компетенції Засновника.

У випадку якщо Засновник Господарства є одночасно Головою Господарства, рішення з будьяких питань діяльності Господарства, у т. ч. тих, які визначені п. 10.2 цього статуту, приймаються одноособово Головою, без письмового погодження Засновника.

8.4. Засновник Господарства та/або Голова Господарства приймають рішення про розпорядження майном Господарства та набуття майна Господарством (продаж, купівля, дарування, застава, іпотека та інше) без згоди членів Господарства.

9.1. Господарство самостійно визначає напрями своєї діяльності, спеціалізацію, організовує виробництво сільськогосподарської продукції, її переробку та реалізацію, за власним розсудом підбирає партнерів з економічних зв’язків у всіх сферах діяльності, в тому числі зовнішньоекономічній. Господарство може разом з основною метою діяльності займатися будьяким іншим видом діяльності, не забороненим законодавством України.

9.2. Господарство самостійно розпоряджається виробленою ним продукцією, товарами.

9.3. Господарство самостійно встановлює тарифи на види послуг, якщо це не регулюється державою.

9.4. Для створення стабільних умов діяльності Господарство має право використовувати кошти Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, а також інших державних та недержавних організацій.

9.5. Господарство має право використовувати для своїх потреб загальнопоширені корисні копалини, лісові угіддя, водні об’єкти та прісні підземні води, які є на земельній ділянці, а також інші корисні властивості землі відповідно до законодавства України.

9.6. Прибуток Господарства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат. З балансового прибутку господарства сплачуються проценти за кредитами банків, а також вносяться встановлені законодавством податки та інші платежі до бюджету.

9.7. Господарство веде оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність відповідно до законодавства. Результати діяльності Господарства відображаються в квартальних та річних балансах, у звіті про прибутки та збитки, а також у річному звіті. Фінансовий рік збігається з календарним.

10.1. Трудові відносини між членами Господарства, Господарством та Засновником визначаються і регулюються ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство».

10.2. Господарство несе відповідальність за безпеку праці згідно з чинним законодавством України.

11.1. Спадкування майна фермерського господарства здійснюється відповідно до законодавства.

11.2. У випадку смерті Засновника до складу спадщини входить статутний (складений) капітал Господарства.

11.4. Розмір та вартість статутного (складеного) капіталу Господарства підтверджується відомостями балансу Господарства станом на дату відкриття спадщини.

11.5. Засновник господарства має право передати статутний (складений) капітал у спадщину, зокрема за заповітом. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261–1265 Цивільного кодексу України.

11.6. До спадкоємця (нового власника) Господарства (власника статутного капіталу), переходять всі права засновника цього Господарства.

12.1. Цей Статут вступає в силу після його державної реєстрації і діє безстроково.

12.2. Визнання недійсної будьякої умови Статуту не впливає на чинність інших умов Статуту.

12.3. Зміни та доповнення до цього Статуту вносять згідно Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

12.4. У випадку розбіжностей у тлумаченні умов Статуту спір може бути вирішений у судовому порядку.

12.5. Діяльність Господарства припиняється у випадках, передбачених законодавством.


Статьи по теме