Тлумачний Словник Української Мови скачать

      Комментарии к записи Тлумачний Словник Української Мови скачать отключены

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Тлумачний Словник Української Мови скачать. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Шаблоны».

Тлумачний Словник Української Мови скачать.rar
Закачек 1938
Средняя скорость 7201 Kb/s

Тлумачний Словник Української Мови скачать

О книге «Тлумачний словник української мови»

Пропонований «Тлумачний словник української мови» налічує близько 20 тисяч слів і словосполучень, переважна більшість яких становить активний шар лексики української мови кінця ХX – початку XXI ст. До словника увійшла загальновживана українська лексика, зокрема професійна і термінологічна, а також новітня лексика, у тому числі й іншомовна, що набула широкого вжитку впродовж останніх років. Словник включає пов’язані з реєстровими словами фразеологічні вирази, складні термінологічні одиниці, що подаються із тлумаченням. З метою ілюстрації вияву значення слова в контексті подаються приклади словосполучень і речень зі словом, що тлумачиться.

Произведение относится к жанру Словари. Оно было опубликовано в 2015 году издательством «ФОЛИО». Книга входит в серию «Учись даром!». На нашем сайте можно скачать книгу «Тлумачний словник української мови» в формате fb2, rtf, epub, pdf, txt или читать онлайн. Рейтинг книги составляет 3.25 из 5. Здесь так же можно перед прочтением обратиться к отзывам читателей, уже знакомых с книгой, и узнать их мнение. В интернет-магазине нашего партнера вы можете купить и прочитать книгу в бумажном варианте.

Кращі українські, російсько — українські та українсько — російські словники на movi.com.ua

Українські словники на сайті movi.com.ua. У даному розділі сайту movi.com.ua Ви маєте можливість розглянути і скачати різні українські, українсько-російські і російсько-українські словники.

Категорії українських словників:

Щиро сподіваємося, що Ви зможете підібрати собі відповідний словник української мови або ж російсько – український словник.

З усіма доступними для скачування українськими та російсько-українськими словники Ви можете ознайомитися нижче

Словник поліських говорів” – це словник української мови, який містить незамінний матеріал для дослідників фольклору та етнографії України. Навчальний посібник призначений для істориків, мовознавців, фольклористів, вчителів, етнографів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також любителів історії української мови.

“Словник українсько-російський. Ніковський. А. дає багато нового матеріалу, який визбираний з нового українського письменства останніх років, з української преси, з сучасних невеликих практичних словників. В цьому навчальному посібнику подано головним чином те, що може вимагати справки чи пояснення в сучасній пресі, загальній і спеціальній, в науковій літературі, в техничних працях і в урядовому, канцелярському листуванні.

“Російсько-Український й Українсько-Російський словник СловоЇд для мобільних телефонів” – це електронний словник, що характеризується високою швидкістю й безпомилковістю перекладу, зручною програмною оболонкою й численними словниковими базами від SmartLink. Російсько-український словник містить 24127 статей, а українсько-російський — 25032 статей. Читайте, вивчайте, перекладаєте й подорожуйте разом із всесвітньо відомим словником СловоЇд у Вашому мобільному телефоні.

“Короткий українсько-російсько-англо-німецький словник з економіки та менеджменту” містить понад 3500 найважливіших термінів на означення понять і категорій економіки, планування організації, нормування та управління виробництвом, а також тих, що стосуються сфери бізнесу, комерції, маркетингу та менеджменту. Також наведено ряд слів, які часто зустрічаються у ділових документах.

“Інверсійний словник української мови” є словником-індексом до одинадцятитомного “Словника української мови” та разом з додатками включає понад 134 000 слів.. Посібник містить весь реєстр словника-джерела, відбиваючи тим самим лексичний склад сучасної української літературної мови. Його можна використовувати як посібник для наукових досліджень різних структурних рівнів української мови, зокрема словотвору, фонетики, морфології тощо, а також для порівняльно-типологічних досліджень, при створенні програм для різних видів машинного опрацювання текстів, розшифровок та ін.

“Російсько-український математичний словник” містить в собі близько 20 тис. термінів і термінологічних понять і охоплює всі розділи сучасної математики, а також деяку лексику суміжних наук, з якою доводиться стикатися математикам і спеціалістам з обчислювальної техніки. В посібнику кожному терміну поставлено наголос та дається граматична характеристика слів.

В цілому “Російсько-український словник. І. К. Белодід” складається з близько 120 000 російських слів з перекладом їх на українську мову, розширеної фразеології та ілюстративних прикладів перекладу деяких словосполучень російського мовлення. У словнику розміщена, насамперед, основна,найвживаніша лексика й фразеологія сучасної російської літературної мови.

“Російсько-український словник ділової людини” містить понад 15 тисяч актуальної побутової та ділової лексики російської мови з перекладом на українську мову. До словника включені також синтаксичні структури ділової мови, вирази різного ступеню усталеності, військові команди, подані зразки оформлення ділової документації та основні правила української орфографії та пунктуації.

Загальний обсяг “Російсько-українсько-англійського військового словника”— близько 20 тисяч слів і словосполучень, усталених у науковій і навчальній літературі з різних галузей військової справи. Пропонований реєстр слів в основному є достатнім для читання книг і статей будь-якого рівня складності з військової справи. Словник зорієнтовано на широке коло користувачів — викладачів вищих військових навчальних закладів і військових ліцеїв, курсантів та ліцеїстів, військовиків усіх спеціальностей, інженерів, наукових і редакційних працівників та перекладачів.


Статьи по теме